Louka (pozemek) na prodej, Jedlová, ID: 9369

pozemek trvalý travní porost
Kontaktujte nás
Fotografie - František Studený
František Studený
+420 777 251 878


Realitní kancelář RAA
Dukelská brána 4
796 01 Prostějov
 

Prodej pozemku, trvalý travní porost o výměře 9837 m² nacházejícího se na okraji obce Jedlová ve směru na obec Polička. Pozemek leží na ploše označené v územním plánu jako plochy smíšené nezastavěného území a nachází se v zóně ochranného pásma Poličských strojíren. Na pozemku se dále nachází biokoridor, přes pozemek prochází elektrické vedení. Hlavní využití plochy nezastavěného území s výrazným zastoupením přírodních krajinných prvků - rekreační nepobytová rekreace. Přístupné využití - pozemky trvalých travní porostů, extenzivní sady, zahrady, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, stavby a zařízení pro ochranu území, přírodní sportoviště ap.. Podmíněně přístupné využití - ohrazení pozemků pro chovné, stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, drobná myslivecká zařízení. Katastrální území: Jedlová u Poličky, Obec: Jedlová, Okres: Svitavy, Kraj: Pardubický kraj, Cena: 560.000,- Kč

pozemek trvalý travní porost
přístupová cesta
komunikace u pozemku