Orná půda (pozemek) na prodej, Náměšť na Hané, ID: 9467

z katastru
Kontaktujte nás
Fotografie - Ing. Ivana Petrlová
Ing. Ivana Petrlová
+420 777 732 096


Realitní kancelář RAA
Stupkova 18
779 00 Olomouc
 

Nabízíme k prodeji zajímavý pozemek v k.ú Nám?š? na Hané o celkové vým??e 5556 m², 15 km od Olomouce. Aktuální zp?sob využití pozemku dle územního plánu : cca 50% plocha zem?d?lská, cca 50% plocha p?írodní (lokální biocentrum) Pozemek navazuje na zastavitelnou plochu Z2 – plocha bydlení v rodinných domech, kde již probíhá výstavba RD. Sou?asný majitel zažádal o zm?nu úz. plánu a za?azení ?ásti (cca 50% - plocha zem?d?lská) pozemku do plochy zastavitelné - pro výstavbu rodinných dom?. IS – na hranici pozemku kanalizace splašková, v dosahu voda, plyn. K pozemku je uzav?ená nájemní smlouva se ZD Senice s 1- ro?ní výpov?dní lh?tou. Investi?ní p?íležitost. Cena pozemku je 832 K?/m², cena v?. provize RK. Katastrální území: Náměšť na Hané, Obec: Náměšť na Hané, Okres: Olomouc, Kraj: Olomoucký kraj, Cena: 832,- Kč/m²

z katastru
lokace
katastrální mapa
mapa