Stav. pozemek pro komerční využití na prodej, Prostějov, ID: 9377

situace
Kontaktujte nás
Fotografie - František Studený
František Studený
+420 777 251 878


Realitní kancelář RAA
Dukelská brána 4
796 01 Prostějov
 

Nabízíme k prodeji stavební pozemek ke komercním úcelum v Prostejove, bývalém areálu Agrostroje. Celková výmera pozemku 1 129 m² (ostatní plocha) vám dává možnost vybudovat zde dle územního plánu: pozemky staveb a zarízení pro nerušivou výrobu a nerušivé služby, vcetne skladu potrebných pro jejich provozování, s durazem na cisté inovacní technologie; pozemky staveb a zarízeni pro administrativu a strategické služby, vcetne technologických center. Jedná se o pozemky parc. c. 4578/44, 4560/2, 4578/68 v katastrálním území Prostejov, jsou soucástí stabilizované plochy c. 0261 smíšené výrobní (VS), pro kterou je stanovena maximální výška zástavby 13/17 m (maximální výška rímsy nebo okapní hrany / maximální výška hrebene strechy nebo ustoupeného podlaží pod úhlem 45°). Inženýrské síte jsou v dosahu pozemku. Pozemek je oplocen a cástecne zpevnen betonovými panely. Pozemky budou prodány nejvyšší nabídce (cena + DPH). Katastrální území: Prostějov, Obec: Prostějov, Okres: Prostějov, Kraj: Olomoucký kraj, Cena: kontaktujte nás

situace
situace
situace